aaus-list @ ukrainianstudies.org -- [aaus-list] {Attached File Problem?}=?utf-8?q?CIUS_Press_release_-_New_index?==?utf-8?q?_to_Hrushevsky=E2=80=99s_Istoriia_Ukra=C3=AFny-Rusy?=


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date/Main Index][Thread Index]

Добрий день! / Hi!

 

Канадський інститут українських студій висилає нове повідомлення для преси для негайного поширення вашими інформаційними каналами.

 

Enclosed please find the latest press release from the Canadian Institute of Ukrainian Studies.

 

…………………………………………

 

 

Contact:           Mykola Soroka                                                            FOR IMMEDIATE RELEASE                       

Tel:                  (780) 492-6847

E-mail:             msoroka@ualberta.ca

                       

New index to Hrushevsky’s Istoriia Ukraïny-Rusy

February 14, 2011 Mykhailo Hrushevsky. Istoriia Ukraïny-Rusy: heohrafichnyi ta etnichnyi pokazhchyk. Lviv, 2010. 469 pp. $44.95 (hardcover).  [History of Ukraine-Rus': Index of Toponyms and Ethnonyms]

 

Published by the Lviv Institute of Archaeography and Source Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, and the Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research at the Canadian Institute of Ukrainian Studies, this book is a comprehensive index of toponyms and ethnonyms appearing in the 10-volume (in 11 books) Ukrainian original of Mykhailo Hrushevsky’s Istoriia Ukraïny-Rusy (History of Ukraine-Rus') (as printed in New York by Knyho-Spilka between 1954 and 1958 and reprinted in Kyiv in the early 1990s). This meticulously compiled index lists every reference in the Istoriia to countries, regions, cities, towns, and settlements; seas, rivers, lakes, mountains, lowlands, and other geographic regions; city districts, streets, churches, landmarks, and kurhans; as well as tribes, peoples, ethnic groups, and inhabitants of particular towns and settlements. It is an invaluable supplement to the Ukrainian original of Hrushevsky’s magnum opus and to the name index to the Istoriia (published in 2000).

 

Smaller, less detailed indexes to selected volumes were compiled by Hrushevsky himself, as well as by his daughter, Kateryna, and by Kateryna Lazarevska, Serhii Shamrai, and Omeljan Pritsak. Data from these indexes appeared in some volumes of the New York reprint of the Istoriia. Indexes have also been compiled for every volume of the ongoing English translation of the work published by CIUS Press.

The current volume, however, contains a complete index of all Cyrillic, Latin, and Greek ethnic and geographic names that appear in Hrushevsky’s work. The index was compiled by Iryna Skochylias and Nadiia Khalak under the editorship of the late Professor Yaroslav Dashkevych. The book was published with the financial support of the Theodore and Magdalena Butrey Fund at the Petro Jacyk Educational Foundation (Toronto, Canada).

Orders for the book (plus taxes and shipping; outside Canada, prices are in U.S. dollars) can be placed via the secure on-line ordering system of CIUS Press at www.ciuspress.com or by contacting CIUS Press, 430 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8; tel.: (780) 492-2973; fax: (780) 492-4967; e-mail: cius@ualberta.ca.

Canadian Institute of Ukrainian Studies

Photo: Cover of the book.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Особа для зв’язку:     Микола Сорока                           ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Телефон:                   (780) 492-6847

E-адреса:                   msoroka@ualberta.ca

                       

Новий покажчик до «Історії України-Руси» Грушевського

14 лютого 2011 Михайло Грушевський. «Історія України-Руси: географічний та етнічний покажчик», Львів, 2010. 469 сс. 44.95 дол. (тверда палітурка).

Видана Інститутом української археографії та джерелознавства Національної академії наук України та Центром досліджень історії України ім. Петра Яцика Канадського інституту українських студій, дана книга є вичерпним покажчиком топонімів та етнонімів, згаданих у десятитомній (в 11 книгах) україномовній «Історії України-Руси» Михайла Грушевского (у версії виданій «Книгоспілкою» у Нью-Йорку в 1954–1958 рр. та передрукованій у Києві на початку 1990-х). У цьому дбайливо підготовленому покажчику до всіх десяти томів зібрано назви країн, реґіонів, міст, містечок, населених пунктів; морів, річок, озер, гір, низин, інших географічних об’єктів; міських районів, вулиць, церков, могил та курганів; а також назви племен, народів, народностей, субетносів, їхніх представників та ін. Це важливий додаток до десятитомного україномовного opus magnum Грушевского та іменного покажчика до нього, виданого у 2000 р.

Укладенням обмежених, менш детальних покажчиків до окремих томів займався і сам Грушевський, а згодом його донька Катерина, Катерина Лазаревська, Сергій Шамрай та Омелян Пріцак. Їхні напрацювання доповнили окремі томи перевиданої «Історії України-Руси». Вибрані покажчики також укладалися до англомовного перекладу праці, яку дотепер видає Видавництво КІУСу.

Дана книжка містить повний покажчик термінів, позначених в «Історії» Грушевського як кирилицею, так латинкою і грекою, укладені в алфавітному порядку. Покажчик уклали Ірина Скочиляс та Надія Халак під керівництвом покійного професора Ярослава Дашкевича. Видання здійснене завдяки фінансовій підтримці Фонду Теодора і Магдалини Бутреїв при Освітній фундації ім. Петра Яцика (Торонто, Канада).

Замовлення на книгу (плюс податок і поштові витрати; поза межами Канади ціни в долярах США) можна зробити через захищену електронну систему Видавництва КІУСу за адресою www.ciuspress.com або звязавшись безпосередньо з видавництвом: 430 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8; tel. (780) 492-2973; fax: (780) 492-4967; e-mail: cius@ualberta.ca. 

 

Фото: палітурка видання.

    Канадський інститут українських студій

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that conducts research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our website at www.cius.ca or contact Dr. Bohdan Klid at (780) 492-2972; cius@ualberta.ca.

 

Канадський інститут українських студій (КІУС) провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca або зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca.

 

Hrushevsky index_300.jpg

This is a message from the MailScanner E-Mail Virus Protection Service
----------------------------------------------------------------------
The original e-mail attachment "Hrushevsky Index ENG.docx"
is on the list of unacceptable attachments for this site and has been
replaced by this warning message.

If you wish to receive a copy of the original attachment, please
e-mail helpdesk and include the whole of this message
in your request. Alternatively, you can call them, with
the contents of this message to hand when you call.

At Mon Feb 14 13:19:44 2011 the virus scanner said:
   MailScanner: Attempt to hide real filename extension (header2.xml.rel)
   MailScanner: Attempt to hide real filename extension (document.xml.rel)
   MailScanner: Attempt to hide real filename extension (settings.xml.rel)

Note to Help Desk: Look on the Brama MailScanner in /var/spool/MailScanner/quarantine/20110214 (message p1EIJVeh016775).
-- 
Postmaster
Brama-Gateway Ukraine
www.brama.com

MailScanner thanks transtec Computers for their support

Hrushevsky Index UKR.docx


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date/Main Index][Thread Index]

lists@brama.com converted by MHonArc 2.3.3
and maintained by BRAMA, Inc.